MONUMENTEN DRIVE Winterswijk
zaterdag 28 september 2024

Aanmelden en meedoen!

De kosten voor deelname aan de Monumenten Drive 2024 zijn 69 € per paar. Dat is inclusief:

  •  een kopje koffie bij ontvangst
  • een lunch na de 4e ronde
  • een goodiebag met een leuke inhoud uit Winterswijk
  • een mooi programmaboekje met met korte beschrijving van de monumenten 

Na afloop ontvangen alle deelnemers ook een boekje met spelverdelingen. Leden van de NBB krijgen 1,50 € per persoon korting.

Tussen de rondes door wandelen de deelnemers van monument naar monument. Voor deelnemers die slechter mobiel zijn is een korte route beschikbaar. Als U deze wenst dit graag 'KORTE ROUTE' vermelden in het vak opmerkingen bij uw aanmelding.

Aanmelding voor deelname aan de Monumenten Drive 2024 is mogelijk via de website van de NBB: aanmelding monumenten drive.

Mocht dit niet lukken en wilt U toch meedoen, dan kunt U ons ook altijd mailen of bellen. Dat kan natuurlijk ook in geval van vragen !

Onze contact-gegevens zijn:

Bridgeclub de Robber

e-mail adres : info@monumentendrive.nl

wedstrijdleider : René Vielvoije 0543-785619


Registratie op zaterdag 28 september

op zaterdag 28 september kunnen aangemelde deelnemers zich vanaf 9:15 tot 9:45 laten registeren op de startlocatie:

Zalencentrum Zonnebrink

 Zonnebrink 61

7101 NB Winterswijk

Na registratie ontvangt U een programmaboekje met de route die U gaat lopen en de monumenten waarin U gaat spelen.


Betaling
Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. U kunt het verschuldigde inschrijfgeld (69 euro per paar) overmaken op rekening NL19 RABO 0132306743 t.n.v. Bridgeclub de Robber. Let op: leden van de NBB krijgen 1,50 euro korting per persoon !


Toernooireglement

1. Er wordt gespeeld volgens de regels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de N.B.B.


2. Roep bij elke onregelmatigheid de locatiemedewerker. Hij/zij is er om uw probleem te trachten op te lossen. Is de situatie niet door de locatiemedewerker op te lossen, dan wordt de mobiele arbiter geraadpleegd. (via de telefoon of komst naar de locatie).


3. Protesten tegen de arbitrale beslissingen worden behandeld door het Protestcomité via een pro-testformulier verkrijgbaar en in te leveren bij de locatiemedewerker vergezeld van €25. De uitspraak van het protestcomité is bindend. Het is ter beoordeling van het protestcomité of het protestgeld wel of niet wordt gerestitueerd.


4. Genoteerde scores op de bridgemates c.q. scoreslips worden als zodanig geaccepteerd indien de kwetsbaarheid dit toelaat. Protesten tegen mogelijke foutief ingevulde scores worden als zodanig afgewezen. Met andere woorden: WAT STAAT DAT STAAT.


5. Protesten tegen gepubliceerde uitslagen kunt u schriftelijk kenbaar maken binnen de daarvoor gestelde termijn, door middel van een formulier met betaling van €25,-. Dit bedrag verbeurt men als het protest ongegrond blijkt, of te wijten is aan een foute notering. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleider.


 E-mailen
Info