MONUMENTEN DRIVE Winterswijk
zaterdag 28 september 2024

Doopsgezind kerkje

Het kerkgebouw aan de Torenstraat 4 is eigendom van de geloofsgemeenschap Doopsgezinde Gemeente. Leden van deze gemeente worden ook wel Mennonieten genoemd, naar Menno Simmons (1496-1561). Door hun opvattingen over de doop, die volgens hen alleen aan mondige mensen kan worden bediend, kregen de volgelingen van Simmons de naam doopsgezinden.

De huidige gemeente werd in 1611 gesticht vanwege de komst van een aantal families die om veiligheidsredenen Bocholt waren ontvlucht. Omdat er geen kerkgebouw voorhanden was, vonden de geloofsoefeningen plaats in de achterkamer van een huis van een van de leden: zeer waarschijnlijk het pand van de familie Waliën, dat op de plaats stond van de huidige pastorie.
Het duurde toen nog bijna een eeuw voordat er werd begonnen met de bouw van een eigen kerkgebouw, waarvan de voltooiing plaats vond in 1711. Het ging hier om een zogenaamde schuilkerk, niet goed zichtbaar vanaf de weg. Het pandje oogde ook niet uit als een kerk. Het leek meer op een pakhuisje met twee kelders, een met een tongewelf en een met een troggewelf. De reden voor deze 'onzichtbaarheid' was dat de overheid eigenlijk liever geen doopsgezinde kerken zag. Deze groep was veel te tegendraads en te lastig. Toch was een algeheel verbod op de bouw niet vol te houden, dus er werden restricties gegeven. Ook was er in de kerk een vluchtdeur, waardoor gelovigen konden ontsnappen naar de belendende tuinen als het hun te heet onder de voeten werd. De restanten hiervan zijn nog steeds te zien.
Het dak van de Vermaning, zoals de doopsgezinden hun kerkgebouw ook wel noemen, is een zogenaamd tentdak. Op het punt waar de vier ribben elkaar ontmoeten bij de koningsstijl, straalt de zon uit Maleachi 4 vers 2 ( ‘Die Mynen Namen Vreest; Sal de Sonne der Gerechtigheid Opgaan’) over de gemeente.
In 1994 heeft het kerkgebouw een grondige restauratie ondergaan. Het dak werd hersteld er zijn toen weer originele leipannen geplaatst en er kwam een nieuwe haan op. Daarop is in 1998 het interieur fors aangepakt. De preekstoel is gezakt, het balkon werd vergroot en er kwam een toiletgroep met garderobe. Ook werd het binnenwerk in authentieke kleuren geschilderd.
Bron: doopsgezinde kerkje.nl

Waar spelen wij?

Nog dit voorjaar is de achterkamer van de pastorie in oude glorie hersteld, en van deze mooi ruimte maken wij dankbaar gebruik.

E-mailen
Info